Tietoa hyvistä käytännöistä

Perheystävällinen rekrytointi

Onnistuneen perheystävällisen rekrytoinnin perustana ovat:

 • lainsäädäntö
 • työehtosopimuksen sisältö
 • yrityksen tai työnantajaorganisaation omat ohjeistukset
 • rekrytoinnista vastaavan henkilöstön ammattitaito.

Lue lisää: Tietoa ja hyviä käytäntöjä perheystävälliseen rekrytointiin

Esimiehen muistilista

Perheystävällisten käytäntöjen hyödyt:

 • vähemmän turhia irtisanoutumisia
 • vähemmän turhia sairauspoissaoloja ja burn out-oireilua
 • parempaa hyvinvointia ja työmotivaatiota
 • houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja

Katso ja tulosta koko Esimiehen muistilista.

Työurien tukeminen

Käytännössä työurien tukeminen edellyttää esimerkiksi:

 • toimivia perhevapaajärjestelyjä työ- ja perhe-elämässä
 • nuorten naisten määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä
 • työelämän joustomahdollisuuksia ikääntyviä omaisiaan hoitaville työntekijöille
 • eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet ja yksityiselämän vastuut huomioon ottavaa henkilöstöpolitiikkaa

Työelämän joustoja voidaan tarvita esimerkiksi tilanteissa, joissa dementoituva omainen on järjestettävä hoivakotiin, vakavasti sairastunut puoliso tarvitsee tukea tai murrosikäinen nuori kaipaa aikuisen läsnäoloa arjessaan.

Lue lisää: Työurien tukeminen ja perheystävälliset käytännöt työpaikoilla

Lapsiperheet ja perheystävällisen työpaikan periaatteet

Lapsiperheet ja perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisen työpaikan periaatteet (pdf)

Kriisejä työntekijän perhe-elämässä

Perhe-elämän kriisi voi käynnistyä äkillisesti tai kehittyä pitkän ajan kuluessa.

Lapsi, puoliso tai muu lähiomainen voi sairastua vakavasti tai kuolla. Myös lapsettomuus ja siihen liittyvät hoidot sekä avo- tai avioerot koettelevat työntekijöiden perhe-elämää.

Useimmat perhe-elämän kriisit vaikuttavat vähintäänkin lyhytkestoisesti työntekijän työkykyyn.

Leskeytyminen, yksinhuoltajuus, koko- tai osa-aikainen omaishoitajuus sekä muu kotona tai lähiomaisen luona tehtävä hoivatyö sitovat henkisiä voimavaroja ja vaativat usein erityisjärjestelyjä.

Perhe-elämän yllättäviinkin kriiseihin voidaan työpaikoilla varautua. Työntekijöiden lyhyt- ja pitkäkestoiset poissaolot voidaan ainakin osittain ottaa huomioon henkilöstöpolitiikassa sekä työpaikan ohjeissa ja toimintavoissa.

Lue lisää: Kriisejä työntekijän perhe-elämässä

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0