Työnantajille

Maailman paras syy -kampanjan tavoitteena on edistää työelämän perheystävällisyyttä. Perheen ja työn onnistunut yhteensovittaminen hyödyttää kaikkia. Tarjoamme tietoa ja vinkkejä siitä, miten perheystävällisyyttä voidaan vahvistaa monenlaisissa yrityksissä, organisaatioissa ja työtehtävissä. Kaikki keinot eivät sovi kaikille työpaikoille, mutta jokaisella työpaikalla voidaan tehdä jotakin.

Lue lisää: Perheystävällisen työpaikan periaatteet

#parassyy

  • edistää perheystävällistä asennetta työpaikoilla
  • profiloitua toimivana ja nykyaikaisena työyhteisönä
  • hyötyä perheystävällisistä käytännöistä
  • saada perheystävällisyydestä kilpailuetua työmarkkinoilla

#parassyy laatia oman työpaikan pelisäännöt

Onko työpaikallanne mietitty pelisääntöjä perheystävällisyyden näkökulmasta? Perheystävällisissä käytännöissä ja ohjeistuksissa otetaan huomioon eri-ikäiset ja työuran eri vaiheissa olevat työntekijät. Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Pelisäännöt voivat sisältää lakeja tai työehtosopimuksia tarkempia tai parempia ehtoja ja joustoja henkilöstölle. Eri yksiköissä tai työtehtävissä voi olla erilaisia toteutustapoja. Toimivat ja avoimet pelisäännöt herättävät luottamusta työpaikalla.

Lue lisää: Perheystävällinen työpaikka

#parassyy toimia esimiehenä hyvänä esimerkkinä

Teetkö itse esimiehenä perheystävällisiä ratkaisuja eri tilanteissa työyhteisössä? Kuinka itse otat työtavoissasi huomioon oman perheesi? Esimiehenä teet päivittäin päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä omaan että työntekijöiden arkeen. Esimiehenä vaikutat sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä muiden toimintaan ja vallitseviin asenteisiin. Suhtautumisesi ja päätöksesi eri tilanteissa vaikuttavat myös työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja motivaatioon. Voit toimia hyvänä esimerkkinä työyhteisössä esimerkiksi sopimalla kokousaikataulut perheystävällisiksi ja lähtemällä itse ajoissa hakemaan lapsia päivähoidosta.

Lue lisää: Esimiehen muistilista

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0