Tagiarkistot: Työnantajille

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman määrittelytyöpaja 19.11.2015

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman määrittelytyöpaja 19.11.2015 Tervetuloa kehittämään suomalaisen työelämän perheystävällisyyttä! Työpaja on kaikille avoin työn ja perheen paremmasta yhteensovittamisesta kiinnostuneille. Erityisesti toivomme työnantajien henkilöstöhallinnon ihmisiä mukaan määrittelytyöhön. Työpajan työskentely painottuu Perheystävällinen työpaikka -ohjelman keskeneräisten sisältöasioiden määrittelyyn, joita ovat mm: • Perheystävällisyyden kehittämissuunnitelma -dokumentin laatiminen • Perheystävällisyyden mittarit ja indikaattorit • Henkilöstökyselyssä vaadittavat työ ja perheen yhteensovittamisen kysymykset • Pienen…
Lue lisää

UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä Kysymys: Kun puhutaan perheystävällisestä työpaikasta, miten perhe määritellään? Ketkä kuuluvat perheeseen tai keitä siihen ei kuulu? Vastaus: Jokainen voi periaatteessa määrittää itse, ketkä kuuluvat hänen perheeseensä. Laajasti ajatellen perheenjäsenikseen voi joku laskea eri taloudessa asuvat vanhempansa tai puolisonsa vanhemmat. Toisinaan perhe määrittyy hyvinkin suppeasti saman talouden piiriin kuuluviksi yhden tai kahden vanhemman…
Lue lisää

Työpajojen materiaalit

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa on määritelty syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana toteutetuissa työpajoissa. Mukana on ollut kymmeniä osallistujia ja työpajojen sisällöt ja yhteenvedot löytyvät alta. Miksi? 17.6.2015 Sertifikaattityopaja-170615 Mitä? 27.8.2015 Sertifikaattityopaja_270815 Kuntamarkkinat 9.9.2015 Sertifikaattityopaja_090915 Millainen? 22.10.2015 Sertifikaattityopaja_221015_ Miten? 19.11.2015 Sertifikaattityopaja_ 191115 Perheystavallisyyden_alkukartoitus_draft_191115 Perheystavallisyyden_itsearviointilomake_draft_191115 Perheystavallisyyden_kehittamissuunnitelma_draft_191115 Perheystävällisyys_henkilöstökysely_draft_191115 26.4.2016 Tyopaja_ohjelma_260416 Tyopaja260416-Kelan-teemat-ja-pilotointi Suomen-Vanhempainliitto-perheystavallinen-tyopaikka-260416 paikallinen-perheystavallinen-TES Itsearviointi_lomake_  
Lue lisää

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Ohjelman toteuttaminen edellyttää työnantajan halua kehittää pitkäjänteisesti perheystävällisiä käytäntöjään. Ohjelman onnistunut toteuttaminen koostuu seuraavista keskeisistä sisällöistä: Perheystävällisyyden nykytilan tunnistaminen Perheystävällisyyden kehittämissuunnitelman laatiminen: suunnitelma hyväksytään Väestöliitossa Kehittämissuunnitelman toteuttaminen, jonka osana tehdään henkilöstökysely Kehittämissuunnitelman toteuttamisen jälkeen Väestöliiton edustajien toteuttama seurantakäynti Hyväksytty seurantakäynti oikeuttaa merkin käyttöön kolmeksi vuodeksi, mutta edellyttää kehittämissuunnitelman päivittämistä ja vuosiraportointia Perheystävällinen työpaikka -ohjelman vaiheet…
Lue lisää