Tagiarkistot: Perheystävällinen työpaikka -merkki

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta halua kehittää perheystävällisiä käytäntöjään. Päämääränä on kehittää organisaatiota sekä työnantajaa että työntekijää palvelevilla tavoilla. Muutostyön onnistumiseen tarvitaan sekä ylimmän johdon että esimiesten sitoutumista, henkilöstön näkemysten kokoamista ja onnistunutta viestintää. Työnantajan vastuulla on ohjelman käytännön toteuttaminen omassa organisaatiossaan: alkukartoituksen tekeminen, henkilöstökyselyn/itsearvioinnin toteutus, kehittämistoimenpiteiden läpivienti, viestintä, raportointi ym. Jotkut…
Lue lisää

Osallistu sertifikaatin kehittämiseen

Väestöliitto kehittää vuoden 2015 aikana Perheystävällinen työpaikka -ohjelman (aiemmin sertifikaatti) suomalaisen työelämän tarpeisiin. Vuosien 2016-2017 aikana pilotoidaan Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa yritysten ja organisaatioiden kanssa.  Tavoitteena on ohjelman viimeistely, jotta sen lopullinen muoto voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 aikana. Ohjelmaan liittyminen tarkoittaa mm. yrityksen tai organisaation oman lähtötilanteen kartoitusta ja perheystävällisyyden kehittämissuunnitelman laatimista. Ks. tarkemmin…
Lue lisää