Tagiarkistot: Henkilöstöpolitiikka

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään. Työpaikan johdolla ja esimiehillä on perheystävällisyyden totuttamisessa ratkaiseva rooli. Hyvä esimies toimii…
Lue lisää