Pilotoivat työnantajat

Pilotoivat työnantajat

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointi käynnistyi vuoden 2016 alussa ja kestää 2017 loppuun saakka. Pilotoinnin tarkoituksena on testata nyt kehitetyn ohjelman toimivuutta erilaisissa työyhteisöissä, toimialoilla ja eri kokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Keräämme pilotoinnin aikana kokemuksia ja palautetta ohjelman lopullista rakennetta varten.

Ohjelmaa ovat pilotoimassa seuraavat työnantajaorganisaatiot (tilanne 1.6.2016):

Suomen Terveystalo Oy, DNA Oy, Varova Oy, Tutoris Oy, Kansaneläkelaitos, Suomen Vanhempainliitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Miessakit ry, Lastensuojelun Keskusliitto ry , Mannerheimin Lastensuojeluliitto , Luotolan Nuoret ry, Puolangan kunta.

Pystymme tarjoamaan pilotointimahdollisuuden n. 20:lle työyhteisölle hankkeen aikana (2016-2017). Vuodesta 2018 lähtien Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan voi liittyä huomattavasti laajempi työnantajien joukko.

Lisätietoja pilotoinnista ja ohjelmasta:
Lassi Köppä, hankepäällikkö: 040 7593650, [email protected]
Anna Kokko, erityisasiantuntija: 050 342 0572, [email protected]

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma (pdf)Perheystavallinen_tyopaikka_ohjelma_flyer

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0