På svenska

Vad är det fråga om? #viktigastavallt

Det gagnar alla att man lyckas förena familj och arbete.

Det är till fördel för alla att man lyckas förena familjeliv och arbete. På webbplatsen www.parassyy.fi får du bekanta dig med god praxis som främjar välmående för arbetstagare och deras familjer genom att stärka familijevänligheten inom hela samhället.

En familjevänlig arbetsplats har gott rykte och är en lockande arbetsgivare. Familjevänlig praxis förbättrar även produktiviteten för företagen. Väestöliittos projekt som stöder ett familjevänligt arbetsliv, Perheystävällisesti töissä (2014-18), stöder orkandet i arbetet genom att erbjuda verktyg för företag och samfund så de kan förverkliga familjevänlig praxis inom den egna organisationen.

Med kampanjen Maailman paras syy (Världens bästa orsak) vill vi underlätta pusslandet mellan familj och arbete, på arbetsplatsen såväl som i hemmet. Kampanjen Maailman paras syy uppmuntrar arbetsplatserna till att utveckla sina tillvägagångssätt så att de blir familjevänliga. Även små handlingar och ändringar är ett steg i en bättre riktning. Under kampanjtiden vill vi föra en omfattande diskussion som ändrar attityder och leder till praktiska åtgärder i Finland. Låt oss göra Finland till världsledande för ett familjevänligt arbetsliv!

Familjevänlighet innebär:

  • #viktigastavallt  att komma överens om gemensamma spelregler,
  • att arbetsplatserna får fungerande praxis,
  • flexibla lösningar vad beträffar arbetstid,
  • en jämställdhetsplan,
  • utbildning för chefer i frågor som rör arbete och familj,
  • god planering av arbetspass,
  • främjande av möjligheter för distansarbete,
  • mötestider som passar för barnfamiljernas liv,
  • att man ber personalen om idéer som främjar familjevänligheten.

En del av arbetsplatserna och cheferna är redan föregångare inom familjevänlighet. Vissa föräldrar har redan tillämpat modiga lösningar. Kampanjen erbjuder utvecklingsverktyg ör att ett familjevänligt arbete ska bli verklighet för allt fler och för att allt fler arbetsplatser ska nå upp till högsta nivå.

Familjevänlig praxis främjar personalens välmående och engagemang, minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten för företagen. Personalens orkande, familjernas vardag och barnens välmående stöds av god praxis. Att man beaktar olika familjeomständigheter och åldersfaser på arbetsplatsen leder till förlängda karriärer och ett mindre hållbarhetsgap.

När vi frågade föräldrar vad de önskar sig av arbetslivet, svarade de att de ville ha flexibel arbetstid och möjlighet till deltidsarbete (Väestöliittos familjebarometer 2014). En bra balans mellan familje- och arbetsliv stärker hela samhället. Här kan arbetsgivaren även ge bevis för sitt samhällsansvar och sociala ansvarstagande. Familjevänligheten är bästa orsaken (#parassyy #viktigastavallt) till att stärka företagets rykte som en god arbetsgivare.

Det finns mycket familjevänlig praxis som syns antingen i form av direkta eller långfristiga ekonomiska fördelar för företaget. Det finns konkreta exempel på skapat ekonomiskt mervärde, i forma av att skickliga medarbetare stannar, arbetseffektiviteten ökar, bilden av arbetsgivaren förbättras, kostnaderna för tillfällig frånvaro sjunker och att man ser inbesparingar i rekryteringskostnaderna.

Share on LinkedIn0Share on Facebook1Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0