Mitä kuuluu, vanhempi?

Mitä kuuluu, vanhempi? -kysely

Mannerheimin Lastensuojeluliitto selvittää, millaisissa asioissa 0-18-vuotiaiden lasten vanhemmat kaipaavat tukea ja millaisia kokemuksia heillä on tuen hakemisesta mm. julkisista palveluista, järjestötoiminnasta, verkosta tai omilta tuttaviltaan. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.mll.fi/vanhemmuuskysely . Vastaaminen kestää n. 20 minuuttia.

Lue myös MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaan blogi  "Mitä sinulle kuuluu, vanhempi?"

Kyselyn avulla kerätään tietoa siitä, millaista arjen tukea vanhemmat kaipaavat sekä siitä, millaisen vastaanoton he kokevat saaneensa tukea hakiessaan: millaisesta tuesta oli eniten hyötyä niissä tilanteissa, joissa he ovat eniten tukea tarvinneet?

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0