Perheen ja työn yhteensovittaminen

Perheen ja työn yhteensovittaminen koskee eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia työssäkäyviä ihmisiä. Kyse on sekä asenteista että teoista, joilla tehdään mahdolliseksi työteon ja perhe-elämän sujuvuus arjessa. Samalla tuetaan työntekijän työkykyä ja toisaalta työnantajan tavoitteita.

Perheen ja työn yhteensovittamisen tilanteet työpaikoilla voivat olla toistuvia tai tilapäisiä. Vastuu hyvien perheystävällisten käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Kyse voi olla toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuuksista, lyhennetystä työajasta, erilaisista työhön ja työaikoihin liittyvistä järjestelyistä, kuten työvuorojen sopimisesta, etätyöjärjestelyistä, mahdollisuuksista
käyttää perhevapaita ja palata sujuvasti perhevapaalta takaisin töihin.

Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys sekä henkilöstön hyvinvoinnin että perheiden elämän kannalta. Esimerkiksi viikkopalaverien tai kokousten sijoittaminen nk. ydintyöajalle niin, että ajankohta sopii mahdollisimman hyvin kaikkien osallistujien arjen aikatauluihin, voi osoittautua pieneksi mutta tehokkaaksi keinoksi tukea perheystävällisyyttä työyhteisössä.

Share on LinkedIn0Share on Facebook4Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0