Mistä on kysymys?

Perheen ja työn onnistunut yhteensovittaminen hyödyttää kaikkia.

Perhe-elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen on kaikkien etu. Maailman paras syy -sivuilla voit tutustua hyviin käytäntöihin, joilla edistetään työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia vahvistamalla työelämän ja koko yhteiskunnan perheystävällisyyttä.

Perheystävällinen työpaikka on hyvämaineinen ja houkutteleva työnantaja. Perheystävälliset käytännöt parantavat myös yritysten tuottavuutta. Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hanke (2014 - 2018) tukee ihmisten työssä jaksamista tarjoamalla yrityksille ja yhteisöille työkaluja perheystävällisten käytäntöjen omassa organisaatiossa.

Maailman paras syy -kampanja haluaa helpottaa perheen ja työn palapelin ratkomista työpaikoilla ja kodeissa.

Maailman paras syy -kampanja kannustaa työpaikkoja kehittämään toimintatapojaan perheystävällisiksi. Pienetkin teot ja muutokset ovat askel parempaan suuntaan. Kampanjan aikana haluamme käydä laajaa keskustelua, joka muokkaa asenteita ja johtaa käytännön tekoihin Suomessa. Tehdään Suomesta maailman kärkimaa työelämän perheystävällisyydessä!

Perheystävällisyyttä on:

  • #parassyy sopia yhteisistä pelisäännöistä
  • toimivat käytännöt työpaikoille
  • joustavat työaikaratkaisut
  • tasa-arvosuunnitelma
  • esimiesten valmentaminen työ ja perhe -kysymyksissä
  • hyvä työvuorosuunnittelu
  • etätyömahdollisuuksien edistäminen
  • lapsiperheiden elämään sopivat kokousajat
  • perheystävällisyyttä edistävien ideoiden kerääminen henkilöstöltä

Osa työpaikoista ja esimiehistä on jo perheystävällisyyden edelläkävijöitä. Osa vanhemmista on jo tehnyt rohkeita ratkaisuja. Jotta perheystävällinen työ olisi yhä useammalle todellisuutta ja jotta yhä useampi työpaikka yltäisi kärkikaartiin, kampanja tarjoaa käyttöönne kehittämisen välineitä.

Perheystävälliset käytännöt edistävät henkilöstön hyvinvointia ja sitoutuneisuutta, vähentävät sairauspoissaoloja ja lisäävät yritysten tuottavuutta. Hyvät käytännöt tukevat henkilöstön jaksamista, perheiden arkea ja lasten hyvinvointia. Erilaisten perhetilanteiden ja ikävaiheiden huomioiminen työpaikoilla pidentää osaltaan työuria ja pienentää kestävyysvajetta.

Kun kysyimme vanhemmilta, mitä he toivovat työelämältä, he vastasivat joustavia työaikoja ja mahdollisuutta osa-aikatyöhön (Väestöliiton perhebarometri 2014). Perhe-elämän ja työelämän hyvä tasapaino vahvistaa koko yhteiskuntaa. Tässä työnantaja voi osoittaa myös yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuutaan. Perheystävällisyys on #parassyy vahvistaa yrityksen mainetta hyvänä työnantajana.

Monet perheystävälliset käytännöt näkyvät joko välittöminä tai pitkäkestoisina taloudellisina hyötyinä yrityksessä. Hyvien työntekijöiden pysyvyys, työn tehokkuuden lisääntyminen, työnantajamielikuvan paraneminen, satunnaisten poissaolojen aiheuttamien kustannusten aleneminen ja säästöt rekrytointikustannuksissa ovat konkreettisia esimerkkejä taloudellisen lisäarvon muodostumisesta.

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0