Kenelle?

kenelle

Työnantajille

Maailman paras syy -kampanjan tavoitteena on edistää työelämän perheystävällisyyttä. Perheen ja työn onnistunut yhteensovittaminen hyödyttää kaikkia. Tarjoamme tietoa ja vinkkejä siitä, miten perheystävällisyyttä voidaan vahvistaa monenlaisissa yrityksissä, organisaatioissa ja työtehtävissä. Kaikki keinot eivät sovi kaikille työpaikoille, mutta jokaisella työpaikalla voidaan tehdä jotakin.

Perheystävällisyyden periaatteet (pdf)

#parassyy

  • edistää perheystävällistä asennetta työpaikoilla.
  • profiloitua toimivana ja nykyaikaisena työyhteisönä.
  • hyötyä perheystävällisistä käytännöistä.
  • saada perheystävällisyydestä kilpailuetua työmarkkinoilla.

#parassyy laatia oman työpaikan pelisäännöt

Onko työpaikallanne mietitty pelisääntöjä perheystävällisyyden näkökulmasta? Perheystävällisissä käytännöissä ja ohjeoistuksissa otetaan huomioon eri-ikäiset ja työuran eri vaiheissa olevat työntekijät. Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Pelisäännöt voivat sisältää lakeja tai työehtosopimuksia tarkempia tai parempia ehtoja ja joustoja henkilöstölle. Eri yksiköissä tai työtehtävissä voi olla erilaisia toteutustapoja. Toimivat ja avoimet pelisäännöt herättävät luottamusta työpaikalla.

Perheystävällinen työpaikka

#parassyy toimia esimiehenä hyvänä esimerkkinä

Teetkö itse esimiehenä perheystävällisiä ratkaisuja eri tilanteissa työyhteisössä? Kuinka itse otat työtavoissasi huomioon oman perheesi? Esimiehenä teet päivittäin päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä omaan että työntekijöiden arkeen. Esimiehenä vaikutat sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä muiden toimintaan ja vallitseviin asenteisiin. Suhtautumisesi ja päätöksesi eri tilanteissa vaikuttavat myös työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja motivaatioon. Voit toimia hyvänä esimerkkinä työyhteisössä esimerkiksi sopimalla kokousaikataulut perheystävällisiksi ja lähtemällä itse ajoissa hakemaan lapsia päivähoidosta.

Esimiehen muistilista

Vanhemmille

Maailman paras syy -kampanja on tarkoitettu kaikille, joita perheen ja työn yhteensovittaminen koskettaa. Kampanjan tavoitteena on edistää perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia. Tarjoamme tietoa, vinkkejä ja esimerkkejä perheen ja työn onnistuneesta yhteensovittamisesta. Lapsistaan ja lähiomaisistaan huolta pitävien työssä jaksamista tulee vahvistaa.

Tutkimukset osoittavat, että lapset toivovat lisää perheen yhteistä aikaa. Perhe-elämän ja työn sujuva rytmitys ja joustavat perheystävälliset käytännöt työpaikoilla ehkäisevät ongelmia. Hyvä elämä ja tasapaino tuovat onnea. Lapset ovat pieniä vain kerran. Työt eivät tekemällä lopu.

Perheen ja työn onnistunut yhteensovittaminen hyödyttää kaikkia. On tärkeää, että ihmiset jaksavat tehdä töitä erilaisissa elämäntilanteissa ja ikävaiheissa. Monilla on vastuu paitsi lapsistaan myös iäkkäistä vanhemmistaan, sairastuneesta puolisostaan tai muista läheisistään. Maailman paras syy -kampanja haluaa tehdä työn ja perheen palapelistä helpommin ratkottavan. Perhe on #parassyy lisätä työelämään joustavuutta.

Lue lisää: Perhe ja työ

#parassyy lähteä ajoissa töistä

Sinulla, vanhempi, on aina maailman paras syy lähteä ajoissa töistä: lapsesi. Työt eivät tekemällä lopu eikä ole työntekijän ongelma, jos kaikkia töitä ei saa tehtyä työajan puitteissa. Aloittamalla ja lopettamalla työpäiväsi suunnitellusti ja työajan puitteissa, edistät omaa, lastesi ja koko perheesi hyvinvointia, mikä on myös työnantajan etu. Palaudut paremmin ja jaksat viettää yhteistä aikaa perheesi kanssa.

#parassyy olla pois töistä

Sinulla, vanhempi, on maailman paras syy olla pois töistä, kun lapsesi on sairaana. Alle 10-vuotiaan vanhemmalla on lakisääteinen oikeus neljään palkalliseen poissaolopäivään, kun lapsi sairastuu äkillisesti. Perheystävällisellä työpaikalla voidaan sopia paikallisesti, että työntekijä saa olla neljä päivää pois myös tätä vanhemman lapsen, esimerkiksi alle 13-vuotiaan, sairastuessa. Ole rohkea ja ota asia puheeksi työpaikallasi. Sinulla on siihen maailman paras syy.

Päättäjille ja työmarkkinatoimijoille

#parassyy ottaa työn ja perheen yhteensovittaminen näkökulmaksi lainvalmistelussa

Poliittinen päätöksenteko ja lakien valmistelu luo puitteet perheen ja työn yhteensovittamiselle. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen toimintamalleja uudistettaessa tulisi samalla arvioida, miten uudistukset vaikuttavat työssäkäyvien vanhempien ja heidän lastensa elämään. Uudistusten tulisi ensisijaisesti helpottaa eikä hankaloittaa työn ja perheen onnistunutta yhteensovittamista. Esimerkiksi osa-aikaiset päivähoitojärjestelyt, joustava koulupäivä, kattava aamu- ja iltapäivätoiminta sekä laaja kerhotoiminnan tarjonta helpottavat lapsiperheiden arkea.

#parassyy uudistaa työehtosopimuksia

Suomessa on käytössä noin 180 yleissitovaa työ- ja virkaehtosopimusta. Jotkut työehtosopimuksista antavat mahdollisuuden suurempiin paikallisiin joustoihin kuin toiset. Perheen ja työn yhteensovittamisessa on kyse yksilöllisten elämäntilanteiden tunnistamisesta. Joustoja tarvitaan puolin ja toisin. Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton väliseen työehtosopimukseen perustuvaa työaika-ajattelua pidetään yleisesti erinomaisena esimerkkinä. Siinä paikallinen sopiminen mahdollistaa työnantajan ja työntekijän etujen laaja-alaisen yhteensovittamisen.

Kaikille

Kysymällä vinkkejä muilta työpaikoilta ja muilta vanhemmilta, voit haastaa itsesi, lähipiirisi ja työyhteisösi mukaan perheystävällisiin talkoisiin.

Toimivat esimerkit ovat #parassyy jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä eteenpäin. Näin työpaikoilla voidaan ottaa uusia edistysaskeleita, jotka on jo testattu ja toimiviksi todettu. Pienetkin teot ja muutokset ovat askel parempaan suuntaan.

Vaikuta! Ideoi ja jaa kokemuksia perheystävällisistä käytännöistä työelämässä. Haasta muut mukaan!

facebook
twitter
linkedin

Testaa onko työpaikkasi perheystävällinen

Share on LinkedIn0Share on Facebook2Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0