Ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset myönnetty 20.11.2017

Väestöliitto on myöntänyt ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017 Hämeenlinnassa

Perheystävällinen työpaikka -tunnus myönnetään Perheystävällinen työpaikka -ohjelman hyväksytysti läpikäyneelle organisaatiolle.

Ensimmäiset tunnukset saajat ovat Lastensuojelun Keskusliitto ry, Miessakit ry ja Suomen Vanhempainliitto ry. Kyseiset järjestöt ovat olleet ohjelmassa mukana alusta saakka, vuodesta 2016 lähtien. Parin vuoden aikana näissä organisaatioissa on tehty Väestöliiton tukemana perheystävällisyyden alkukartoitus, koko henkilöstön itsearviointikeskustelut, kehittämistoimia sekä lopuksi kokonaisarviointi, johon kuului erilaisia osioita ja arviointikriteereitä. Kaikki kolme organisaatiota arvioitiin perheystävällisyydessään kiitettävälle tasolle.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on tarkoitettu kaikille yrityksille ja organisaatioille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Se on kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea työ- ja perhearkea niin tekojen kuin asenteiden tasolla.

Perheystävällisyys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan se ulottuu kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma palvelee sekä yksittäisten työntekijöiden että koko organisaation etua: ihmisten hyvinvointia, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, monimuotoisen työyhteisön vaalimista sekä tuottavuuden kasvua ja kilpailuetua.

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0
Please follow and like us: