Vad kunde ses som viktiga grundprinciper då vi tänker på en familjevänlig arbetsplats?

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0
Please follow and like us:

Muita Videoita

Miten suhtautua velan ottamiseen, kun on lapsi tulossa ja perhevapaat alkamassa?

Miten suhtautua velan ottamiseen, kun on lapsi tulossa ja perhevapaat alkamassa?

Miten voi helpottaa lapsen päivähoidossa aloittamista?

Miten voi helpottaa lapsen päivähoidossa aloittamista?

Miten vanhemman sairaus voi vaikuttaa työn ja perheen yhteensovittamiseen yhden vanhemman perheessä?

Miten vanhemman sairaus voi vaikuttaa työn ja perheen yhteensovittamiseen yhden vanhemman perheessä?

Vad menas flexibilitet på en arbetsplats?

Vad menas flexibilitet på en arbetsplats?

Mitkä tekijät auttavat vanhempaa yhdistämään lasten hoidon ja työssäkäynnin yhden vanhemman perheessä?

Mitkä tekijät auttavat vanhempaa yhdistämään lasten hoidon ja työssäkäynnin yhden vanhemman perheessä?

Du jobbar med familjer där barn har specialbehov kan du berätta något om det?

Du jobbar med familjer där barn har specialbehov kan du berätta något om det?

Hur blir föräldrarna bemötta på arbetsplatsen då de ofta är frånvarande?

Hur blir föräldrarna bemötta på arbetsplatsen då de ofta är frånvarande?

Miten uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita voi saada?

Miten uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita voi saada?

Vad menas med en familjevänlig arbetsplats?

Vad menas med en familjevänlig arbetsplats?

Miten sovittaa työ ja perhe yhteen, kun toinen vanhemmista on paljon poissa?

Miten sovittaa työ ja perhe yhteen, kun toinen vanhemmista on paljon poissa?