Miten perheellinen opiskelija tietää mitkä kurssit sopivat hänen elämäntilanteeseensa?

Share on LinkedIn0Share on Facebook3Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0
Please follow and like us:

Muita Videoita

Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos isä haluaa jäädä vanhempain- ja/tai hoitovapaalle, vaikka hänellä on suuremmat tulot?

Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos isä haluaa jäädä vanhempain- ja/tai hoitovapaalle, vaikka hänellä on suuremmat tulot?

Maailman paras syy -kampanja 2016

Maailman paras syy -kampanja 2016

Miten työnantaja voisi tukea pienten koululaisten vanhempia arjen haasteissa?

Miten työnantaja voisi tukea pienten koululaisten vanhempia arjen haasteissa?

Hur påverkar barnets utmaningar föräldrarna?

Hur blir föräldrarna bemötta på arbetsplatsen då de ofta är frånvarande?

Hur blir föräldrarna bemötta på arbetsplatsen då de ofta är frånvarande?

2. Kun opiskelija saa lapsen miten käy hänen tukiensa?

Kun opiskelija saa lapsen miten käy hänen tukiensa?

Miten uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita voi saada?

Miten uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita voi saada?

Hurudan är barnlösas roll på en familjevänlig arbetsplats?

Hurudan är barnlösas roll på en familjevänlig arbetsplats?

Millaisia mahdollisuuksia vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö tarjoaa hoidon ja hoivan järjestämiseen, kun lapsi sairastuu äkillisesti?

Millaisia mahdollisuuksia vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö tarjoaa hoidon ja hoivan järjestämiseen, kun lapsi sairastuu äkillisesti?

6. Miten työnantaja voi tukea työntekijää, jonka lapsi aloittaa koulun?

Miten työnantaja voi tukea työntekijää, jonka lapsi aloittaa koulun?